Poznań jest jednym z pierwszych miast, które oferuje studia na kierunku pod tytułem „aplikacje internetowe i mobilne”. Bez wątpienia jest to jeden z kierunków przyszłości, który już w niedługim czasie może być wprowadzony na inne, także publiczne uczelnie, sytuowane wysoko we wszelkiego rodzaju rankingach. Szczególnie, że związany jest bezpośrednio z najnowszymi technologiami.

Czego uczą się studenci w trakcie tych studiów? Zdobywają wiedzę na temat najnowszych technologii, które w ostatnich latach zdecydowanie zdominowały rynek, jeśli chodzi o różnego rodzaju oprogramowanie. Jednocześnie studenci mają poznać wiedzę na temat tworzenia tego typu aplikacji internetowych, jak i mobilnych, a także nauczyć się wykorzystywać różne narzędzia do ich tworzenia w praktyce. Studenci najczęściej uczą się na przykładzie case’ów aplikacji, które już powstały i osiągnęły sukces.

Jednak zdobycie doświadczenia w obsłudze poszczególnych programów, jak też nabycie umiejętności programowania, mogą okazać się niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Szczególnie, że ogólne zasady tworzenie aplikacji są w zasadzie niezmienne, a na studiach możemy je poznać, a później wykorzystać w praktyce. Minusem tego kierunku bez wątpienia jest to, że wiedza tutaj nabyta może się szybko zdezaktualizować.

Aplikacje, które jeszcze dwa miesiące temu były na topie, mogą zostać szybko wyparte przez nową propozycję rynkową, która pojawiła się w zasadzie znikąd i podbiła serca użytkowników.

Aplikacje internetowe i mobilne Poznań