Desing i samo podejście do projektowania, to coraz bardziej ważna kwestia. Szczególnie, że odgrywa ono teraz rolę w szerokim kontekście – zarówno w projektowaniu opakowań czy poszczególnych projektów, aż do projektowania wnętrz i umiejętnego ich wyposażenia.

Design managment to także jeden z najnowszych kierunków studiów. Często studia związane z tym zagadnieniem są połączone z wprowadzeniem nowego produktu na rynek.

To wówczas design nabiera szczególnego znaczenia, kiedy to decydujemy chociażby o logo, które na lata ma być elementem rozpoznawalnym naszej marki. Podczas tego typu studiów można dowiedzieć się wielu rzeczy o projektowaniu tego typu rzeczy, a także o wymogach, jakie są przed nimi stawiane.

Zarządzanie designem to także projektowanie opakowań czy samego wyglądu produktu. W sytuacji, kiedy wszystkie produkty są konkurencyjne pod względem ceny czy jakości, to często wygląd zewnętrzny decyduje o tym, co wybierze klient.

Dlatego też najlepsi menadżerowie muszą skupiać się także na sferze wizualnej wprowadzanych na rynek produktów i trafianiu w gusta nie tylko stałych klientów, ale także grupy docelowej, z której wyłonieni zostaną kolejni lojalni nabywcy. Desing może być rozpatrywany jednak także w znacznie szerszym kontekście, kiedy to jest kierunkiem studiów dla osób na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich.

Wówczas skupia się na kwestiach innowacji i potencjalnych kierunkach rozwoju w różnego rodzaju specjalizacjach związanych z zagadnieniami designu.