Zarządzanie zasobami ludzkimi stało się w ostatnim czasie bardzo popularne. Jednostka zaczęła być coraz bardziej doceniana nawet w pracy zespołowej, a wydobywanie potencjału z poszczególnych pracowników to najczęściej zadania doradców ds.

HR. HR to w rozwinięciu human resources, czyli zasoby ludzi.

Doradcy najczęściej zatrudniani są z zewnętrznej firmy, aby pomóc w zarządzaniu kadrą pracowniczą. Jednak coraz więcej, szczególnie tych większy korporacji zatrudniających kilkadziesiąt ludzi, ma swoje rozbudowane oddziały HR.

Co leży w obowiązkach doradcy do spraw human resources? Często jest to po prostu przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Doradca dowiaduje się od prezesa firmy czy też kierownika działu, jaki profil pracownika jest pożądany i według tego typu wytycznych organizuje rekrutację.

W jej trakcie stara się wyłonić pracownika, który spełnia zarówno wymagania psychiczne, jak i te w kwestii doświadczenia, aby dostać pracę na danym stanowisku. Czasami prezesi w pełni opierają się na opiniach działu HR, ale częściej polega to na obopólnej współpracy.

Doradca do spraw HR ma za zadanie organizować różnego rodzaju szkolenia. Szkolenia to sposób na samodoskonalenie się pracowników, którzy w ten sposób zwiększają swoje umiejętności w danej dziedzinie.

Jednocześnie jest to sposób, aby kadra pracownicza poczuła się ważna – jeśli ktoś organizuje dla nich szkolenia, to logicznym wydaje się, że wiążę z takimi pracownikami przyszłość. Jednocześnie pracownicy mają szanse na ciągły rozwój, co korzystnie wpływa na ich zadowolenie z obecnego miejsca pracy.