Istnieją takie kierunki studiów, które mimo upływu lat wciąż są aktualne i dalej kultywowane przez wiele uczelni. Wciąż pojawiają się kolejni chętni, którzy chcą na nich studiować, nawet jeśli wydaje się, że moda na dany kierunek mija. Tak jest chociażby w przypadku filozofii i etyka, a te dwa zagadnienia często łączone są jako jeden kierunek.

Filozofia to ogromne pod względem zakresu wiedzy zagadnienie. Szczególnie, że można nie tylko poznawać historię filozofii i poznawać dzieła chociażby Platona, Sokratesa czy Immanuela Kanta, ale również analizować poglądy i pomysły filozofów XXI wieku, jak chociażby polskiego myśliciela Kołakowskiego. Ważnym ich elementem jest także logika, która pozwala na tworzenie pewnych twierdzeń czy tautologii, które mają być oparciem poszczególnych filozoficznych myśli.

Etyka to także zagadnienie związane już ze starożytnością, kiedy to ludzie zaczynali interesować się tym tematem. Jednocześnie etyka często zahacza nie tylko o ludzką moralność, ale także o religię i związane z nią prawdami. Co może zrobić człowiek? Czym są wyrzuty sumienia? Etyka porusza wszystkie tak fundamentalne dla funkcjonowania gatunku ludzkiego kwestie.

Często ten kierunek studiów uważany jest za hobbystyczny. Pozwala poszerzyć wiedzę osobom, które uważają filozofię za ważny element życia. Jednocześnie też właśnie na tych studiach szkolą się przyszli wykładowcy filozofii czy etyki, którzy od wieków poszukiwani są przez uczelnie, a nic nie zapowiada, by ten stan rzeczy miał się jakkolwiek zmienić.

Uczelnie Poznań