Marketing uważany jest za jeden z głównych czynników aktywizacji sprzedaży w dzisiejszych czasach. Jego popularność systematycznie rośnie w ostatnich dziesięcioleciach, a prawdopodobnie wcale nie osiągnęła jeszcze moment kluczowego. Dlatego też uczelnie bardzo chętnie wprowadziły ten kierunek do swojej oferty dydaktycznej, a studenci chętnie skorzystali z okazji zdobycia marketingowej wiedzy. Na tym kierunku studenci poznają praktyki związane zarówno z marketingiem bezpośrednim, jak i pośrednim. Dlatego ważna jest nie tylko sama reklama i promowanie marki w mediach czy dzięki reklamie outdoorowej, ale także odpowiednia komunikacja międzyludzka.

Absolwenci powinni znać takie pojęcia jak marketing mix czy też citylight, jak i inne podstawowe formy reklamy tradycyjnej, jak i nowoczesnej. Powinni poznać także co najmniej podstawy ekonomii, aby móc umiejętnie wprowadzać produkt na rynek, potrafić przeprowadzić analizę SWAT, czy też rozumieć popyt i podaż. Prawdziwą biblią dla marketingowców i studentów kierunków związanych z tym zagadnieniem, są publikacje Kotlera. Wiele uczelni oferuje także specjalizację, którą jest marketing polityczny. W jej trakcie studenci tworzą chociażby symulację kampanii politycznej, starając się jak najlepiej wypromować i przedstawić swojego kandydata, a przy tym zdobyć poparcie ludzi.

Marketing polityczny wydaje się być kierunkiem o tyle przyszłościowym, że obecnie kampanie polityczne trwają w zasadzie cały czas, a nie tylko na krótką chwilę przed samymi wyborami.

animacje w reklamie i sztuce