Studia stają się coraz bardziej nowocześni. Nie ma już w zasadzie studenta, który nie korzysta z laptopa czy też mediów społecznościowych. Często warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie różnego rodzaju informacji czy wypracowań w postaci publikacji multimedialnej. Nowoczesnych technologii coraz częściej używają także wykładowcy, którzy w ten sposób organizują sobie prace, a przy okazji przekazują wiedzę studentom. Obecnie nawet indeks studenta najczęściej jest w formie multimedialnej, a nie fizycznej. Dlatego też nic dziwnego, że często na zaliczenie danego przedmiotu należy przygotować pewnego typu publikację multimedialną. Często jest to prezentacja przygotowywana najczęściej w formacie .

ppt czy też .pdf. Nawet praca licencjacka czy też magisterka najczęściej wysyłana jest wykładowcom jako plik multimedialny – dopiero ostateczną, zatwierdzoną wersję należy wydrukować. Za pomocą publikacji multimedialnych wykładowcy przekazują wiedze studentom, korzystają chociażby z prezentacji. Jest to o tyle łatwiejsze dla obu stron, że studenci mogą nie tylko słuchać wykładowców, ale jednocześnie obserwować slajdy, co ułatwia systematyzację wiedzy, jak i tworzenie notatek, niezbędnych do przygotowania do kolokwium. Coraz częstszą formą zaliczeń, chociażby dodatkowych ścieżek jest e-learning. Wówczas wykładowca wszystkie materiały przygotowuje w formie multimedialnej, a studenci korzystając z tych materiałów przygotowują się do testu, przeprowadzanego także dzięki dostępowi do sieci.