Rozwoju przestrzennego uczą na swoich studiach różne uznane uczelnie zarówno prywatne, jak i te publiczne, podlegające państwu. Choć wiele z nich inaczej nazywa ten kierunek, to w większości cel studiów jest taki sam – wykształcenie młodych osób, który chcą wpływać na rozwój przestrzenny państwa Polskiego.

Ważnymi zagadnieniami podczas tego typu studiów jest gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne. Student musi poznawać trendy, a także poznać kierunki potencjalnego rozwoju w kwestii wykorzystywania przestrzeni.

Oczywiście nie może zabraknąć podstawowej historii i dawnych metod planowania przestrzennego. Studenci tego typu kierunków w trakcie ich trwania zapoznają się także z takimi pojęciami jak urbanistyka.

Dzięki temu uczą się, jak powinno się planować powstawanie miast czy poszczególnych uczelni. Ten kierunek szczególnie polecany jest osobą, która interesują się rysunkiem technicznym czy też chcą działać w kierunku architektury.

Rzadko decydują się na niego ktoś, kto nie ma pomysłu na swoją przyszłość – zazwyczaj są to ludzie konkretnie nakierowani na samorozwój w zakresie planowania przestrzennego i wykorzystywania przestrzeni miejskiej czy też na wsi. Wielu z absolwentów tego typu kierunków, po zakończeniu studiów i zdobyciu dyplomu, ubiega się o dołączenie do Izby Urbanistów.

Często są to studia podyplomowe, które po prostu dodatkowo poszerzają wiedzę osób, które podstawy poznały w trakcie studiów inżynierskich czy też magisterskich, a popularna podyplomówka ma dać dodatkowy zastrzyk wiedzy teoretycznej i praktycznej.

gospodarka przestrzenna studia poznań