Coaching to obecnie bardzo popularny kierunek szkoleń. Niektórzy wyśmiewają pracę coachów jako niepotrzebną i opartą na banalnych twierdzeniach, jednak dominuje pogląd, że coach może zdecydowanie wpłynąć na motywację i samorozwoju jednostki. Dlatego też coaching staje się coraz popularniejszym kierunkiem studiów. Coraz więcej uznanych i prestiżowych uczelni otwiera kierunek coachingu.

Często jest on także po prostu specjalizacją na kierunku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi czy też komunikacja. Jeszcze inne uczelnie organizuję dodatkowe ścieżki, które mają przybliżyć studentom coaching. Czego można nauczyć się studiując coaching? Przede wszystkim należy zrozumieć samo pojęcie coaching, a więc pojąć, kim jest coach dla potencjalnego klienta i co musi mu przekazać. Podczas studiów coachingowych potencjalny coach poznaje także strukturę psychiczną człowieka.

Wie, jakie bodźce wpływają na ludzki organizm, co go pobudza do działa i stymuluje, a co z kolei wywołuje smutek i pogrąża w niemocy fizycznej i psychicznej. Jednocześnie musi znaleźć lekarstwo słowne czy tez odpowiednią techniką, która zmotywuje jednostkę. Musi nauczyć się dopasowywać swoje metody do poszczególnych indywidualności. Coach musi się także nauczyć wystąpień publicznych.

Często jego zadaniem jest przecież przekonać setki ludzi, że można sięgnąć gwiazd i osiągnąć sukces. Potencjalny coach musi nauczyć się trafiać do dużych grup ludzi, a w późniejszym etapie nauczyć się odkrywać także indywidualne potrzeby poszczególnych osób.

coach kariery