Obecnie powstaje wiele kierunków studiów, o których jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce nikt by nie pomyślał. Jednak trend na głębokie specjalizowanie się w jednej dziedzinie doprowadził do tego, że powstają studia bardzo jednowymiarowe, które mogą mieć jednak znaczące przełożenie na praktykę.

Jednym z tego typu kierunków bez wątpienia może być uznane zarządzanie jakością życia. To studia, które kierowane są szczególnie dla takich grup potencjalnych studentów jak członkowie działu zarządzania środowiskowego, audytorom wewnętrznym czy też działu zarządzania jakością.

Najczęściej samo zarządzanie jakością życia jest jednym z konkretnych przedmiotów. Co powinni potrafić absolwenci tego kierunku, po ukończeniu studiów? Jedną z tych umiejętności powinno być umiejętne przeprowadzenia sondaży i badań, które dotyczą chociażby satysfakcji z życia, co przekłada się przecież bezpośrednio na jego jakość.

Jednocześnie powinni umieć przeprowadzić badania także dotyczące potrzeb różnych grup osób, co może być przydatne przy przygotowywaniu wprowadzenia nowego produktu na rynek, ocenienia grupy docelowej, jak i dostosowania produktu pod nią. Podczas studiów tego kierunku studenci uczą się również zarządzania ludźmi, jak i współpracy z nimi polegającej na równych warunkach.

Absolwenci powinni także sprawnie przygotowywać rzetelne audyty, które są obecnie pożądane przez większość firm, zarówno dużych, jak i małych. Dlatego specjalizowanie się w zarządzaniu jakością życia jest coraz popularniejsze.

zarządzanie zasobami ludzkimi